Utbildning

 

Torsdagen den 11/11 2010 inbjuder Barnombudsmannen i Uppsala kommun till en hel utbildningsdag på Grand!

 Utbildningsdagen är anordnad i samarbete med Advokat Eva Kornhall från föreningen Barns fordringar samt Professor emerita i psykologi Mona Eliasson från Gävle högskola.

 Dagen är späckad med mycket kunniga föreläsare! Den är utformad med fokus på barnen.

Temat är: ”Barns utsatthet i svåra vårdnadstvister” – där det finns misstanke om våld eller övergrepp.

 08:30 Kaffe, smörgås och registrering

 09:00 Inledning av (vik) Barnombudsman Maria Oldberg och advokat Eva Kornhall, föreningen Barns fordringar.

09:30 Anna Kaldal, doktor i processrätt Stockholms universitet föreläser utifrån sin avhandling ”Dubbla processer.” Avhandlingsområdet rör barn som brottsoffer och en specifik fråga är hur en påstådd brottsmisstanke, en nedlagd förundersökning eller en fällande dom ska utredas och bevisvärderas i ett vårdnads- eller LVU-mål.

 10:30 Kort paus

 10:45 Rolf Karlsson, Barn- och ungdomspsykiater i Stockholm föreläser om sina 30 års arbetserfarenhet med barn och ungdomar i utsatta situationer, t ex en vårdnadstvist.11:45 Lunch

 13:00 Eftermiddagen inleds av professor emerita i psykologi Mona Eliasson från Gävle Högskola.

13:15 Advokat Eva Kornhall och Carolin Robson om autentiska rättsfall.

 14:15 Kaffe och kaka

 14:30 Anna Norlén, Enhetschef, leg Psykolog, leg Psykoterapeut, på BUP Grinden i Stockholms läns landsting berättar om ”Barns reaktioner av att leva under trycket av en svår vårdnadsprocess” – hur har vi kunnat hjälpa?”

15:15 Paneldebatt med Mona Eliasson (se ovan) som moderator.

16:00 Dagen är slut.

 Dagen kostar 200:- per person, i det ingår allt fika.

Lokalen rymmer 200 personer så det är först till kvarn som gäller!

 Länk till anmälan: http://www.dinbarnombudsman.nu/anmalan

 Länk till program: http://www.dinbarnombudsman.nu/program11november.pdf

 Frågor: uppsala@dinbarnombudsman.nu eller 018 – 69 44 99

Kommentarer inaktiverade.