Barnkonventionen

Barnkonventionen i olika versioner

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs av FN:s generalförsamling 1989. Det är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. UNICEFs uppgift är att kämpa för att dessa regler efterlevs både internationellt och nationellt.

Barnkonventionen i sin helhet

Kommentarer inaktiverade.