Om BF

Barns Fordringar är en ideell förening med verksamhet över hela landet som har sitt säte i Uppsala. Vi skall tillvarata barns och ungdomars intressen och verka för att Barnkonventionen får fullt genomslag i svensk lagstiftning och för att beslut som fattas som rör barn skall vara baserad på evidensbaserad forskning. Vår uppgift är också att väcka intresse för och få igång debatt kring frågor som rör barn och ungdomar.

Det kan gälla Barns Fordringar på:

  • rättssäkerhet
  • att få komma till tals i frågor som rör dem
  • att alla samhällsfrågor genomsyras av ett barnperspektiv
  • att alla de som är satta att fatta för barn och ungdomar avgörande beslut har nödvändig kompetens

Vi skall vidare bidra till forskning och utbildning kring frågor som rör barn och ungdomar och till att information i frågor som är viktiga för barn sprids på lämpligt sätt t ex genom en hemsida, genom anordnandet av kurser och framtagandet av informationsmaterial.

Vi skall göra framställningar och ge förslag till myndigheter om barns och ungdomars situation och upprätthålla kontakt med dessa myndigheter.

Kommentarer inaktiverade.