Brottsskadeersätting till barn

Barn som bevittnat våld mot närstående

Barn som har bevittnat ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person har rätt till brottsskadeersättning. Staten har ett speciellt ersättning-sansvar för barn som bevittnat allvarliga brott mot en närstående, trots att barnet inte kan få skadestånd från förövaren. Det som framförallt avses är att barnet bevittnar våld och hot i en nära relation.Vem räknas som närstående?
Som närstående räknas främst mor, far, foster- eller styvföräldrar. Även mor- och farföräldrar och andra nära släktingar kan vara närstående. Det krävs oftast att barnet har en nära och förtroendefull relation till både den som slår och blir slagen. Att barnet t.ex. bevittnar att mamma blir misshandlad av en för barnet okänd person ger alltså inte rätt till ersättning.

Den som är under 18 år vid brottstillfället räknas som barn
Med barn avses den som var under 18 år när brottet begicks. Uttrycket ”bevittnat brott” innebär främst att barnet har sett eller hört den brottsliga handlingen. Vilka brott som kan ge rätt till ersättning ska bedömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Vilka brott kan leda till ersättning?
Bevittnande av vålds- och sexualbrott ger rätt till ersättning. De fall som avses är där ett barn bevittnat till exempel att en förälder blivit misshandlad av den andra föräldern eller av någon annan närstående till barnet. Det kan också handla om övergrepp mot syskon. Även när en förälder hotat den andra föräldern eller slagit sönder det gemensamma hemmet inför barnet kan ersättning utgå.

Framför allt är det den skada, kränkning och fara som brottet kan antas ha skapat som ska beaktas. Allvaret i det eller de brott som barnet bevittnat avgör ersättningens storlek.
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2462

Redigera

Kommentarer inaktiverade.