Forskning

Partner Abuse Scale: Physical/Non-physical (PAS:PH/PAS:NP)
Syftet med PAS:PH respektive PAS:NP är att fånga såväl omfattningen av
som karaktären på det våld en kvinna utsätts för av sin partner. PAS bygger
på Index of Spouse Abuse (ISA), som av upphovsrättshavaren inte längre
bedömdes vara anpassat till dagsaktuella former av förhållanden. Som namnen
på instrumenten indikerar är PAS:PH inriktat på fysiskt våld, medan
PAS:NP fokuserar på våld av psykisk karaktär. Instrumenten, som ska behandlas
var för sig, är utformade som självskattningsformulär men kan också
användas i en intervjusituation.
 
s. 28 i nedanstående länk!
 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8824/2008-126-82_200812682.pdf

Kommentarer inaktiverade.