Barnens bästa har blivit det motsatta!

Barns Fordringar har under många år arbetat mot barns utsatthet inte minst i vårdnadsfrågor.

Vi delar till fullo My Vingrens verklighetsbeskrivning och undrar när ansvariga politiker ska låta barnens röster och rättigheter råda i frågor som rör dem själva. I synnerhet när det gäller brott som begås mot dem.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barnets-basta-har-blivit-det-motsatta_7660190.svd

Barnets bästa har blivit det motsatta

Många barn tvingas
till umgänge eller boende hos en förälder de inte vill träffa. Det är till oss
de ringer, chattar och mejlar. De berättar om övergrepp, rädsla, våld och om en
socialtjänst som inte lyssnar på dem, skriver My Vingren på Stockholms
Tjejjour.

Vi stöttar och uppmanar barn att anmäla till polis och
socialtjänst. Men vad händer när myndigheterna ändå sviker? skriver
artikelförfattaren.

 Vilka andra våldsutsatta skulle vi tvinga att regelbundet träffa,
leva och växa upp med sina förövare?

frågar

My Vingren, Stockholms Tjejjourer

Jag pratade med en tjej i dag. Hon ringde till tjejjouren
där jag jobbar och grät. Den här helgen måste hon träffa sin pappa.
Familjedomstolen har beslutat att hon ska spendera varannan helg där. Pappan är
tidigare är dömd för misshandel inom familjen. Hon ringer till mig och säger
att hon har ont i magen.

Hon berättar försiktigt, lite i taget, vad som händer under pappahelgerna. Hennes röst skär sig när hon berättar om hur pappa rör sig när han är full, om slagen, att hon blir våldtagen. Hon går fortfarande i mellanstadiet. Jag får prata med hennes mamma och hon gråter också. Jag skulle vilja säga till dem att strunta i det, låta bli, inte åka dit. Jag skulle vilja säga att vi lever i Sverige, vi har lagar här, lagar som skyddar barn. Men det går inte. Jag skulle ljuga.

Eftersom alla tjejer som kontaktar oss är anonyma kan vi inte göra något annat än att stötta och uppmana dem till polis- och socialtjänstanmälningar. Men vad händer när myndigheterna ändå sviker?

Vårdnadslagarna har förbättrats. På pappret. Barnets bästa ska
alltid vara i fokus under en vårdnadstvist. Men det är inte alltid helt tydligt
vad det innebär. Enligt föräldrabalken har barn rätt till en nära och god
kontakt med båda sina föräldrar, men de har också rätt att växa upp utan våld.
När ett barn blir utsatt för övergrepp och våld av sin vårdnadshavare krockar
de här två principerna.

Rätten ska ta särskild hänsyn till
föräldrars förmåga att samarbeta. Den förälder som säger sig vara villig att
samarbeta kring barnet har alltså ett rejält övertag över den förälder som är
negativ till delad vårdnad eller umgänge, även när det grundar sig i en oro
över att barnet kommer att utsättas för övergrepp. Detta gör att allt fler
mammor säger sig vara villiga att låta sitt barn träffa förövare, av rädsla för
att förlora vårdnaden helt.

Domstolar och socialtjänstens rädsla
för att barn skadas av att inte ha kontakt med bägge sina föräldrar, gör att
det haglar av domstolsbeslut där barn tvingas till umgänge eller boende hos en
förälder de inte känner sig trygga hos, som de inte vill träffa. Jag får prata
med tjejerna. Det är till oss de ringer, chattar, mejlar. De berättar om
övergrepp, om våldtäkter, om fulla föräldrar, och de berättar om socialtjänsten
som inte lyssnar.

Det är vanligare än många tror att domstolar ger våldsamma pappor vårdnad eller umgängesrätt. 2005 kom en rapport från Barnombudsmannen där vårdnadstvister i domstol granskades. I 258 ärenden fanns uppgifter om fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. I 49 procent av 169 slutgiltiga domar dömdes det till gemensam vårdnad trots uppgifter om våld mot den andra föräldern eller barnet.

Vi är så måna om pappors rätt att vi glömmer bort barnen. Vi har polishämtning av gråtande och skrikande barn för att pappan ska få sin del av umgänget. Men om nu det bästa för alla barn verkligen är att ha kontakt med båda sina biologiska föräldrar, varför tvångshämtas aldrig frånvarande pappor för barnets skull?

Papparättsrörelsen har jobbat både målmedvetet och fokuserat. När jag googlar vårdnadstvister dominerar de hela sökresultatet. I Wikipedias artiklar om vårdnadsfrågor finns påhittade begrepp om föräldrapåverkan och föräldraalienation. De skapar hemsidor, hittar på ideella föreningar där de utger sig för att vara socionomer som arbetar med
familjerättsliga frågor för att kunna sprida omtvistade begrepp som PAS, på svenska föräldraalienation.

PAS, Parental Alienation Syndrome, är en teori utan vetenskaplig förankring som i USA använts för att ge incestanklagade och incestdömda pappor vårdnad och umgängesrätt. Det är en omtvistad pseudovetenskaplig teknik som ifrågasätter barns egna berättelser om
sexuella övergrepp.

De senaste decennierna har mäns våld mot kvinnor fått allt starkare fäste på den politiska dagordningen. I dag ses våldsamma män som ett allvarligt samhällsproblem. Men vi vågar inte prata om pappors våld.

Nåja. Inte svenska pappors våld i alla fall. Svenska pappor går ut med tvätten, byter blöjor, bakar surdegsbröd och tar halva ansvaret i äkta jämställdhetsanda, eller hur? Svenska pappor tar inte strypgrepp, slår med knuten näve och spottar i ansiktet. Svenska pappor kastar inte tomma glasflaskor mot sin dotters huvud. Svenska pappor våldtar inte sina
döttrar.

Men i verkligheten? I verkligheten ringer en liten tjej med en röst som skär sig för att hon är rädd för att tillbringa hela helgen hos pappa. Men hon vet att om hon inte åker måste mamman betala en straffavgift. Den är anpassad efter hushållets inkomst och det är
meningen att det ska kännas. Hon vet att ifall hon inte åker kan en polisbil komma och hämta henne. Hon vet att ifall hon inte åker kan mamman förlora vårdnaden på grund av ”umgängessabotage” eller ”samarbetssvårigheter”.

Pappor har ingen rätt till sina barn. Inte mammor heller. De enda som ska ha rättigheter är barnen. Vilka andra våldsutsatta skulle vi tvinga att regelbundet träffa, leva och växa upp med sina förövare?

Det blir fredag. Lördag. Söndag. Jag
tänker på henne hela helgen.

MY VINGREN

verksamhetsledare på Stockholms
Tjejjour

Fotnot: Artikeln
är tidigare publicerad i webbtidningen Feministiskt

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Stoppa myndigheters övergrepp på utsatta barn!

 Barns Fordringar sällar sig till Barnkamps slutledningar och tackar Monica Dahlström-Lannes för artikeln i länken nedan som även är kopierad i sin helhet. Övergreppen på barn är många även av myndigheter. Därför måste vi blimånga fler som arbetar mot barns utsatthet så att vi slutligen kan slippa läsa sådana här artiklar. Man kan knappast tro att vi lever  i Sverige år 2012.

  Stoppa myndigheters övergrepp på utsatta barn!

Written By: admin  -    Okt•     02•12

Barnkamp konstaterar att trots den kunskap om barns utsatthet som finns blir det bara
värre och värre! Vi måste se till att stoppa de övergrepp som även sker från myndigheters sida. Barnkamp tackar Monica Dahlstöm- Lannes för nedanstående artikel som tyvärr visar på en skrämmande okunskap eller rättare sagt en negligering och ett förringande av barnens utsatthet.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/10/02/stoppa-myndigheters-vergrepp-p-barn

Barns rättigheter

Monica Dahlström-Lannes om Barns rättigheter

Stoppa myndigheters övergrepp på barn

Publicerad: 2012-10-02 12:10, Uppdaterad:
2012-10-02 12:10

Tidigare vålds- och
sexualbrottsutredare: Lilla Haddile riskerar utvisning. Men det gör också andra
barn i Sverige, som tre syskon som nu ska förflyttas 100 mil till en våldsdömd
pappa som enligt domstolen ”i nuläget är en okänd person som det dessutom finns
anledning att vara rädd för”.

Om
författaren

Monica Dahlström-Lannes är skribent, debattör och före detta
kriminalinspektör.

I år har minst åtta kvinnor dödats av närstående män, i
flera fall inför ögonen på sina barn. Trots den skrämmande statistiken, trots
forskning och erfarenheter blir inte hotade och slagna kvinnor tagna på allvar.
Att försöka skydda sig och sina barn är ibland omöjligt. Särskilt när man inte
får hjälp av myndigheter eller möts av okunniga domstolar.

Lilla Haddile riskerar utvisning. Men det gör också andra barn i
Sverige, som tre syskon som nu ska förflyttas 100 mil till en våldsdömd pappa
som enligt domstolen ”i nuläget är en okänd person som det dessutom finns
anledning att vara rädd för. Alltså från trygghet till kaos och skräck.

Tingsrätten anser att mamman ”bär skulden till” att barnen inte
har någon fungerande kontakt med pappan. Anledningen är att mor och barn levt
under skyddad identitet, just på grund av pappans våld. Nu har mamman förlorat
hela vårdnaden. Inte på grund av att hon är olämplig, utan för att hon
misshandlats av barnens far vid sex tillfällen. För dessa brott är pappan dömd
till fängelse i både tingsrätt och hovrätt och dömd att betala skadestånd till
barnen som bevittnat våldet mot mamman.

Så här resonerar Stockholms tingsrätt (dom juli 2012):

”Pappan är dömd för misshandel av mamman vid sex tillfällen
under tiden december 2005 – september 2008. Enligt brottmålsdomarna har barnen
vid vissa av misshandelstillfällena varit närvarande. Misshandelsdomen skulle
kunna tyda på att mannen är en våldsam person. Om än misshandel alltid är
oacceptabelt finns det med misshandel, som med allt annat, olika grader. Pappan
framstår inte i brottmålsdomarna som en person som med vett och vilje kränker
och utövar våld mot sin hustru. Den bild som tingsrätten fått efter att ha
tagit del av de åberopade brottsmålsdomarna och efter att ha lyssnat i många
timmar på båda föräldrarna är en annan.”

Paret har på kort tid fått flera barn, mamman har under långa
perioder varit sjukskriven vilket inneburit en ökad arbetsbörda med hemmet och
barnen för pappan. Han har under samma tid arbetat heltid. Till detta kommer
att föräldrarna uppenbarligen har haft stora kommunikationsproblem. Utan att
förringa de gärningar pappan dömts för kan det konstateras att han för
tingsrätten mer framstår som en utmattad person som tappat omdömet och agerat
synnerligen ogenomtänkt.

De kontakter som förevarit med pappan under vårdnadsutredningen
har inte föranlett någon kritik mot hans person. De gärningar som han dömts för
utgör enligt tingsrätten inte något skäl att anta att barnen skulle riskera att
fara illa hos honom. Vad gäller våld mot barnen finns det i den presenterade
utredningen inte något annat än mammans egna påståenden och de uttalanden som
barnen gjort inför olika kontaktpersoner… Ett antal vittnen har visserligen
berättat om våld som pappan skall ha utövat.

Även när som i detta fall tingsrätten kommit fram till att den
ena föräldern ’bär skulden till’ att barnet inte har någon kontakt med den
andra föräldern och den andre föräldern i och för sig kan anses lämplig att
utöva vårdnaden är det inte givet att vårdnaden om barnet skall flyttas. Även
vid bedömningen av om en överflyttning av vårdnaden skall ske måste alltid det
som är bäst för barnet väga tyngst. För ett barn som har rotat sig på ett
ställe och i ett socialt sammanhang kan det vara bäst att få stanna kvar där
även om anknytningen uppkommit på grund av illojalt beteende från en förälder.

Barnen har bott med mamman på hemlig ort sedan sju månaders
ålder. Flickan, nyss fyllda sex år, har bott med henne på den hemliga orten
allt sedan hon var två år och fem månader. För dem måste pappan i nuläget vara
en okänd person som det dessutom finns anledning att vara rädd för. Av
vårdnadsutredningen framgår inte annat än att mamman har en god omsorgsförmåga
om barnen.

Tingsrätten ser en uppbar risk att barnens tillvaro med denna
ordning, att utan fog leva gömda och omgärdade av restriktioner, kommer att
medföra en oacceptabel inskränkning i deras rätt till framtida egna relationer
och nätverk. Mot denna bakgrund är det tingsrättens uppfattning att det är bäst
för barnen att pappan tillerkänns ensam vårdnad om dem trots de avsevärda omställningsproblem
som kan förväntas uppstå.”

Tingsrättens beslut har överklagats, men överklagandet har
avvisats av hovrätten. Barnen har stark anknytning till mamman med vilken de
levt hela sitt liv. Nu tycker alltså tingsrätten att det gynnar barnen att
ryckas ur sin trygghet trots att pappan ”i nuläget är en okänd person som det
dessutom finns anledning att vara rädd för”.

Hur kan domstolen försvara, förringa och bortförklara en dömd
mans våldshandlingar och underkänna tidigare fällda domar av både tingsrätt och
hovrätt? Hur kan rätten anklaga mamman för att leva skyddat när den våldsamme
pappan tvingat henne till detta? Hur kan Stockholms tingsrätt påstå att
beslutet är till barnens bästa? Hur kan hovrätten avfärda överklagandet och
vägra ta upp fallet?

Myndigheters övergrepp på barn måste upphöra!

Monica Dahlström-Lannes(10
artiklar)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Nytt barnrättscentrum har inrättats!

http://annerambergs.wordpress.com/2012/04/23/ett-nytt-barnrattscentrum-ska-utveckla-barnratten/

Ett nytt
barnrättscentrum ska utveckla barnrätten!

Posted on april 23,
2012
by Anne Ramberg

Vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
har inrättats ett Barnrättscentrum. Initiativet har tagits av Juridicums
tidigare dekanus professor Said Mahmoudi. Föreståndare för centret är professor
Wiveka Warnling Nerep. Centret har till uppgift att bidra till utvecklingen av
barnrätten. Detta ska ske genom forskning och forskningsanknuten verksamhet som
seminarier och konferenser. Centret ska vara aktivt och verka på ett brett
plan. Förutsättningarna är goda då det inom den juridiska fakulteten finns en
tradition av framgångsrik forskning när det gäller barnrätt. Även inom andra
områden som familjerätt, processrätt, internationell privaträtt och offentlig
rätt finns omfattande forskning med anknytning till barnrätt. Ambitionen är att
tillvarata och samordna all den forskning och kunskap som finns inom fakulteten
och universiteten, såväl inom juridik som inom andra discipliner. Vi ska verka
för att lyfta fram barnrättsfrågor i Sverige, Norden och internationellt. Idag
har vi haft konstituerande styrelsemöte. Jag är mycket glad och hedrad över att
ha blivit utsedd till ordförande i styrelsen för centret.

Barns Fordringar välkomnar initiativet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Utredningar kring sexbrott mot barn ska återupptas

DALARNA

Efter beslut från överåklagaren i Göteborg ska fyra nedlagda utredningar kring sexbrott mot barn i Dalarna tas upp igen. Samtliga är ärenden som ligger tio år eller ännu längre bakåt i tiden.

http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.4158072-utredningar-kring-sexbrott-mot-barn-ska-aterupptas

Därför blev utsatta barn misstrodda

DALARNA

Kammaråklagare Niclas Eltenius är skarpt kritisk till hur vittnespsykologer genom åren medverkat till att sexbrott mot barn blivit outredda eller till att förövare friats i rättsliga instanser.

– I dag finns en helt annan syn på tillförlitligheten hos de här vittnespsykologerna som åkte land och rike runt och tjänade stora pengar, säger Eltenius.

http://www.dt.se/brottsplats/1.4158067-darfor-blev-utsatta-barn-misstrodda

BF kan konstatera att tyvärr åker några av de här vittnespsykologerna fortfarande runt och medverkar till att barn som utsätts för sexualbrott inte blir trodda. De anlitas företrädesvis av de män där barn påstår att de har blivit utsatta och tjänar fortfarande stora pengar på att förklara barnens mödrar sjuka och barnen därför inte trovärdiga eftersom de anses ha blivit manipulerade av dessa mödrar.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd

Barns rättssäkerhet försämras!

http://feministisktperspektiv.se/2011/11/04/barns-rattssakerhet-forsamras/

Barns Fordringar rekommenderar varmt ovanstående länk som innehåller forskning och uttalanden från professionella som arbetar med och för barns bästa . Alla deltog på den konferens som ROKS anordnade angående vårdnadstvister. Läs ,begrunda och ta till er säger BF.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd